MARKETINŠKA PODRŠKA

Marketinška strategija General Climate pruža priliku da se razvije konkurentna ponuda proizvoda i cena opreme za klimatizaciju koja u potpunosti zadovoljava trenutne potrebe tržišta.
Marketinška podrška partnera uključuje širok spektar alata za promovisanje i povećanje nivoa prepoznatljivosti opreme robnih marki Lessar i QuattroClima.

DIGITALNI ALATI:

- reklamiranje opreme brendova Reyten и QuattroClima na Internetu;
- media kit za dizajn web sajtova;
- softver koji omogućava izbor sistema za klimatizaciju i ventilaciju;
- sadržaj strategije marketinga na zvaničnim sajtovima i društvenim mrežama je usmeren na pružanje detaljnih informacija o opremi.

OFFLINE ALATI:

- partnerski programi;
- programi informativnih seminara za partnere;
- obezbeđeni neophodni POS-materijali za trgovinske partnere: katalozi, reklamne brošure, plakati.
MARKETINŠKA PODRŠKA
INŽENJERSKA PODRŠKA

INŽENJERSKA PODRŠKA

Kompanija General Climate, kao zvanični zastupnik vodećih svetskih proizvođača opreme za sisteme ventilacije i klimatizacije, svojim partnerima pruža sveobuhvatne informacije i tehničku podršku od strane kvalifikovanih inženjera kompanije:
- konsalting u oblasti kompleksnog uređenja inženjerskih sistema zgrada i objekata;
- analiza projektnog zadatka i formiranje ponude sa tehničkim rešenjem za ugradnju inženjerskih sistema;
- konsalting u vezi tehničkog izbora opreme i njenog sadržaja;
- proračun opreme u skladu sa tehničkim uslovima određenog projekta;
- individualni pristup u slučaju nestandardnih zahteva vezanih za opremu.

GARANTNA I POSTGARANTNA TEHNIČKA PODRŠKA

Standardi garantne i postgarantne tehničke podrške General Climate su sledeći:
- brzo rešavanje tehničkih problema tokom garantnog i postgarantnog perioda rada opreme od strane kvalifikovanog osoblja;
- sprovođenje dijagnostike opreme na mestu njene ugradnje i korišćenja;
- korišćenje originalnih rezervnih delova.
- Za sva pitanja vezana za garanciju molimo Vas da nas kontaktirate na broj: +381 61 291 15 15
- Garantni zahtev se podnosi isključivo putem obrasca za garantni zahtev
Гарантийная поддержка